ddf
07 | 06 | 2013
Home
Writing Systems
Multidialect Pages
Other Sections
Visitors Counter
117925
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
262
364
2769
113295
2518
9255
117925
Your IP: 174.129.228.67
Date : 07-06-13

We have 12 guests and no members online

Ntawv Hmoob - Yunnan

Ntawv Hmoob - Yuj Naj (Western Script)

Xyoo 1954 tseem fwv Suav pib tsim peb hom ntawv rau cov Hmoob nyob rau teb chaws Suav. Hauv qab no yog tus ntawv Hmoob rau cov Hmoob nyob sab hnub poob xws li xeev Kim Tsab hnub poob, Xim Tshuab, Kuam Xyib thiab Yuj Naj. Tus ntawv no muaj 58 tus keeb, muaj 27 tus suab, thiab 8 tus cim.

Lawv muaj cov suab (vowels) ntau heev, ntau dua peb cov Hmoob nyob Xov Tshoj thiab Meskas mas vim tseem fwv Suav tsim ib co suab Suav ntau ntau kom Hmoob qog tau lus Suav meej. Li no, nyob hauv ntawv ces lawv thiaj li muaj cov suab ntau heev. Tab sis yog hais lus Hmoob tiag tiag xwb ces yeej tsis siv cov suab no tag nrho.
 

 
Keeb (Consonant)

b   p   nb   np   bl   pl   nbl   npl   m   hm   r   v   d   t   nd   nt   n   hn   dl   tl   ndl   ntl   l   hl   z   c   nz   nc  s   dr   tr   ndr   ntr   zh   ch   nzh   nch   sh   r   j   q   nj   nq   ny   hny   x   y   g   k   ng   nk   ngg   h   gh   kh   ngh   nkh   w


Suab (Vowel)

a   ai   an   ang   ao   e   en   er   eu   i   ian   iang   iao   ie   in   io   iu   o   ong   ou   u   ua   uai   uan   uang   ue   un


Cim (Tone)

b     x     d     l     t     s     k     f