ddf
09 | 22 | 2013
Home
Writing Systems
Multidialect Pages
Other Sections
Visitors Counter
143637
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
169
561
2970
138091
8190
8568
143637
Your IP: 207.241.237.102
Date : 09-22-13

We have 10 guests and no members online

New Words

Hauv qab no yog cov lus Hmoob uas ib txhia yog cov uas ploj lawm rov tshawb tawm los, ib txhia yog cov uas tej pab pawg Hmoob coob heev nyob rau tej suam teb chaws yeej siv los ntev heev lawm, thiab ib txhia yog cov lus uas suav daws tsim tshiab muaj paus muaj ntsis los ntawm txoj kev tshawb fawb thiab meej pem. Yog xav paub meej tias peb tshawb thiab tsim lus Hmoob li cas, thov caw mus saib nplooj no.

 


Lus Tshiab (New Word)

Hmoob-Askiv (Hmong-English)

• Dab Qhuas Hmoob = Hmongism (coined by the Temple of Hmongism)

• Hluav = fire

• Keem = kettle (los ntawm Hmoob Yunnan npuab ntug ciam Nyab Laj)

• Kev ras haiv = nationalism (new term coined by Yuepheng Xiong)

• Ki, kav = grandchild (kav is used by Hmong Hunan and Guizhou, especially Songtao area)

• Kiab = week (from Hmong of Yunnan and Vietnam)

• Ncaus = younger sister (see "viv" for older sister)

• Nib toos, qas nib toos = calendar (from Hmong of Southeast Quizhou)

• Npib = currency, Hmong currency

• Ntxhuav = lion

• Pos = leopard, panther

• Pos teev = leopard

• Pos txwv = panther

• Qaim, qais = star (qais is used by Hmong Songtao)

• Qaim hli = moon light (qaim (star) and hli (moon) together means moon light)

• Qauv pwm haiv = popular culture (new word coined by Yuepheng Xiong)

• Qhoov = zero (from Hmong Songtao area)

• Roob hluav = volcano (new word coined by Yuepheng Xiong)

• Ris nrog = underpants ("nrog" comes from "nruab nrog" meaning inner or inside)

• Suab, suav = bengal (suab might be a tone change from suav)

• Tawj qas tas = peanut (from Hmong of Southeast Guizhou)

• Tsho nrog = undershirt ("nrog" comes from "nruab nrog" meaning inner or inside)

• Tsoos nrog = underwear ("nrog" comes from "nraub nrog" meaning inner or inside)

• Tub, ta, tav = son (ta, tav is used by Hmong in Guizhou and Hunan)

• Tub ki = child and grandchild (ki means grandchild)

• Txiaj = cash, money (Note: nyiaj means silver, not directly means money or cash)

• Txiv luaj = peanut (see "tawj qas tas" used by Hmong Guizhou)

• Vas sab = website (vas means net and sab means web)

• Viv = older sister (see "ncaus" for younger sister)

• Yib = yield (new translation by Yuepheng)